Kontaktni podatki

Javni stanovanjski sklad Občine Ajdovščina


Direktor: Marija TROŠT


Sedež: Gregorčičeva ulica 20

5270 Ajdovščina


Telefon: +386 (0)51 330 924

E-pošta: info@jss-ajdovscina.si

Spletna stran: www.jss-oa.si


Javni stanovanjski sklad Občine Ajdovščina je ustanovljen z namenom zagotavljanja javnega interesa na stanovanjskem področju. Javni sklad je osrednja občinska institucija za izvajanje stanovanjske politike v občini Ajdovščina. Pripravlja in izvaja poslovno politiko za naslednje srednjeročno obdobje in stanovanjski program Občine Ajdovščina, ter opravlja upravne naloge na stanovanjskem področju iz pristojnosti Občine Ajdovščina.